04Ιούλ

Η κατάθλιψη είναι η κύρια αιτία αναπηρίας παγκοσμίως (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2017), καθιστώντας την ανάγκη για αποτελεσματικές θεραπείες ιδιαίτερα σημαντική. Τουλάχιστον το 40% των ασθενών δεν ανταποκρίνονται στην αρχική αντικαταθλιπτική θεραπεία και το 20% παρουσιάζουν χρόνια συμπτώματα. Λόγω του ποσοστού ασθενών που δεν ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή (Amick et al., 2015; Cipriani et al., 2018), συναρπαστικές μέθοδοι διέγερσης του εγκεφάλου έχουν εξελιχθεί ως πιθανό θεραπευτικό εργαλείο.

Μια τέτοια μέθοδος, η επαναλαμβανόμενη διακρανιακή μαγνητική διέγερση (rTMS), προκαλεί μια ροή ρεύματος εντός των περιοχών του φλοιού του εγκεφάλου παράγοντας ένα εναλλασσόμενο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που παραδίδεται σε σύντομους, αλλά ισχυρούς παλμούς (George & Post, 2011). Το νεότερο εγκεκριμένο πρωτόκολλο, Theta Burst, έχει αποδειχθεί ότι παράγει παρόμοια, αν όχι καλύτερα, αποτελέσματα στην εγκεφαλική δραστηριότητα σε σύγκριση με την τυπική επαναλαμβανόμενη διακρανιακή μαγνητική διέγερση (rTMS).

Σε μία μελέτη του Stanford, χρησιμοποιήθηκε ένα επιταχυνόμενο, υψηλής δόσης, πρωτόκολλο iTBS για την αντιμετώπιση της ανθεκτικής κατάθλιψης, με ποσοστό επιτυχίας 86.4%, ενώ η διαδικασία χαρακτηρίστηκε ανεκτή και ασφαλής (Cole, και συν., 2020). Πέραν της αποτελεσματικότητας της συγκεκριμένης μεθόδου, οι συμβατικές διαδικασίες TMS διαρκούν συνήθως έως και 37 λεπτά ανά συνεδρία, ενώ το TBS διαρκεί μόλις λίγα λεπτά. Επομένως, με τη χρήση του iTBS, ο αριθμός των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία ανά ημέρα με τρέχουσες συσκευές rTMS μπορεί να αυξηθεί πολλές φορές, χωρίς να διακυβεύεται η κλινική αποτελεσματικότητα (Blumberger και συν., 2018).

Ποια είναι τα οφέλη του iTBS;

Το βασικότερο πιθανό όφελος του συντομότερου χρόνου θεραπείας στο iTBS είναι ότι μπορεί να επιτρέψει την παροχή μεγαλύτερου αριθμού παλμών σε κάθε συνεδρία θεραπείας ή ανά ημέρα. Ο Williams και οι συνάδελφοί του (2018) ώθησαν πρόσφατα τα όρια του iTBS σε έναν πληθυσμό έξι ασθενών με κατάθλιψη υψηλής αντοχής στη θεραπεία για την κατάθλιψη. Αυτό το επιταχυνόμενο πρωτόκολλο υψηλής δόσης ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικό: πέντε από τους έξι ασθενείς πέτυχαν πλήρη ύφεση.

Συμπερασματικά, το πρωτόκολλο Theta Burst φαίνεται πολλά υποσχόμενο, καθώς τα 3 λεπτά του iTBS είναι ουσιαστικά το ίδιο ή και περισσότερο αποτελεσματικά και έχουν αποτελέσματα μεγαλύτερης διάρκειας από τα 20 λεπτά της συμβατικής διέγερσης rTMS. Στην πραγματικότητα, το iTBS τείνει να μιμείται τον φυσιολογικό ρυθμό του ανθρώπινου νεοφλοιώματος και περιλαμβάνει τους εγκεφαλικούς μηχανισμούς πλαστικότητας που είναι υπεύθυνοι για θετικά και πιθανώς μακροχρόνια αποτελέσματα, με έναν μικρότερο, λιγότερο έντονο μηχανισμό διέγερσης.

 

Σχετική Βιβλιογραφία

Blumberger, D. M., Vila-Rodriguez, F., Thorpe, K. E., Feffer, K., Noda, Y., Giacobbe, P., … & Downar, J. (2018). Effectiveness of theta burst versus high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with depression (THREE-D): a randomised non-inferiority trial. The Lancet, 391(10131), 1683-1692.

Bulteau, S., Sébille, V., Fayet, G., Thomas-Ollivier, V., Deschamps, T., Bonnin-Rivalland, A., … & Sauvaget, A. (2017). Efficacy of intermittent Theta Burst Stimulation (iTBS) and 10-Hz high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in treatment-resistant unipolar depression: study protocol for a randomised controlled trial. Trials, 18(1), 1-10.

Caulfield, K. A. (2020). Is accelerated, high-dose theta burst stimulation a panacea for treatment-resistant depression? Journal of neurophysiology, 123(1), 1-3.

Cole, E. J., Stimpson, K. H., Bentzley, B. S., Gulser, M., Cherian, K., Tischler, C., … & Williams, N. R. (2020). Stanford accelerated intelligent neuromodulation therapy for treatment-resistant depression. American Journal of Psychiatry, 177(8), 716-726.

Duprat, R., Desmyter, S., van Heeringen, K., Van den Abbeele, D., Tandt, H., Bakic, J., … & Baeken, C. (2016). Accelerated intermittent theta burst stimulation treatment in medication-resistant major depression: a fast road to remission? Journal of affective disorders, 200, 6-14.

Μοιραστείτε το:

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Η Θεραπεία rTMS σε 3 βήματα

Αξιολόγηση
45'

Διαμόρφωση θεραπευτικού πλάνου
45'

Έναρξη θεραπείας
45'