03Σεπ

Ο θεσμός της κατ’ οίκον νοσηλευτικής φροντίδας αποτελεί σημαντική εξέλιξη στο χώρο της νοσηλευτικής τα τελευταία χρόνια. Η οικονομική κρίση των συστημάτων υγείας, η αύξηση του ποσοστού της τρίτης ηλικίας και οι αυξανόμενες ανάγκες τους, η εξέλιξη της επιστήμης στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας και της τηλεϊατρικής είναι μερικοί ουσιαστικοί παράγοντες που ώθησαν την ανάπτυξη της κατ’ οίκον νοσηλευτικής φροντίδας. Η πρόσφατη πανδημία που βιώνουμε λόγω του COVID-19 συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην ανάγκη για κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα η οποία εγγυάται ασφάλεια στο προστατευμένο περιβάλλον του σπιτιού μακριά από λοιμώδεις εστίες. Η κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα περιλαμβάνει όλο το σύνολο των υπηρεσιών και φροντίδων που παρέχονται στα άτομα και τις οικογένειές τους. Όπου είναι δυνατή η εφαρμογή της εξασφαλίζει την άριστη παροχή υπηρεσιών και φροντίδας υγείας, με το μικρότερο κοινωνικό και οικονομικό κόστος και έχει τα θετικότερα αποτελέσματα στον ίδιο τον ασθενή και την οικογένειά του.

Η κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα έχει τις ρίζες της στα βάθη των αιώνων. Το σπίτι ήταν σχεδόν ο αποκλειστικός χώρος φροντίδας των αρρώστων μέχρι την οργάνωση των μοναστηριών και την ίδρυση των νοσοκομείων με τη σύγχρονη μορφή την εποχή του Βυζαντίου. Στην Ευρώπη πριν την εποχή της Florence Nightngale ήταν γνωστό ότι λαϊκές και θρησκευτικές ομάδες παρείχαν νοσηλεία στο σπίτι. Η Nightngale ανέβασε το επίπεδο της νοσηλευτικής και δημιούργησε σχολές που παρείχαν νοσηλευτές εκπαιδευμένους έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των οξέων περιστατικών αλλά και των χρόνιων πασχόντων στην κοινότητα.

Η κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα αποτελεί το σύνολο των δραστηριοτήτων εκείνων, με βάση τις οποίες οι υπηρεσίες υγείας μεταφέρονται στα άτομα και στην οικογένεια στο χώρο που ζουν με αντικειμενικό σκοπό την διατήρηση, την προαγωγή και την αποκατάσταση της υγείας τους. Η κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα βοηθάει τα άτομα να αυξήσουν το επίπεδο ανεξαρτησίας, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις δυσμενείς επιδράσεις της αναπηρίας ή της αρρώστιας. Άτομα όλων των ηλικιών και διαφόρου κοινωνικο – οικονομικού επιπέδου μπορεί να χρειαστούν κάποιες από τις υπηρεσίες της κατ’ οίκον νοσηλείας.
Η κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα (βάση του Αμερικάνικου Ιατρικού Συλλόγου – American Medical Association) παρέχει:

  • Μερική ή κατά χρονικά διαστήματα νοσηλευτική φροντίδα που παρέχεται από πτυχιούχο νοσηλευτή.
  • Μερική ή κατά χρονικά διαστήματα βοηθητική υπηρεσία στο σπίτι.
  • Παροχή νοσηλευτικών μέσων (φάρμακα, οροί, εμβόλια, βοηθητικά μέσα).
  • Άλλες ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες από ειδικούς ανάλογα την περίπτωση για θεραπεία ή διδασκαλία.
  • Την δυνατότητα δημιουργίας πλαισίου νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι του αρρώστου μέσω της μάθησης του οικογενειακού του περιβάλλοντος.
  • Την δυνατότητα παραμονής του ασθενή στο περιβάλλον του με όλα τα οφέλη που συνεπάγεται αυτή στον ψυχικό του κόσμο.

Η συνεχιζόμενη φροντίδα υγείας είναι το βασικότερο στοιχείο της κατ’ οίκον νοσηλευτικής φροντίδας. Θεωρείται διεθνώς υπηρεσία που οργανώνεται, παρέχεται και αξιολογείται κυρίως από νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο εφαρμόζει υψηλής ποιότητας νοσηλευτική φροντίδα, η οποία βασίζεται σε επιστημονικές θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες. Ανάλογα με την ανάγκη ή το πρόβλημα υγείας του ατόμου, προσφέρονται και οι ανάλογες υπηρεσίες στο σπίτι. Το ειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό επικοινωνεί καθημερινά με τους ασθενείς, αναλαμβάνει να τους εκπαιδεύσει όπως και να εκπαιδεύσει τα μέλη του συγγενικού ή φιλικού τους περιβάλλοντος, είναι διαθέσιμο για ιατρικές και νοσηλευτικές φροντίδες και διασυνδέει τους αρρώστους με κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες. Η ευθύνη σε κάθε περίπτωση των ιατρικών αποφάσεων παραμένει στους θεράποντες ιατρούς των ασθενών.
Η εναλλακτική μορφή αυτής της περίθαλψης επιδιώκει στο σύνολο του πληθυσμού που εφαρμόζεται να προσφέρει τις απαραίτητες νοσηλευτικές και κοινωνικές φροντίδες που απαιτούνται για την ολική κάλυψη των αναγκών του.

Στο Smart CNS Center παρέχουμε υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλευτικής φροντίδας. Επικοινωνήστε στο 210 440 1 440 για μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση.

Η επιστημονική ομάδα του Smart CNS Center

Μοιραστείτε το:

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Η Θεραπεία rTMS σε 3 βήματα

Αξιολόγηση
45'

Διαμόρφωση θεραπευτικού πλάνου
45'

Έναρξη θεραπείας
45'