02Σεπ

Η Ψυχοθεραπεία είναι η διαλεκτική θεραπεία ψυχικών διαταραχών και ψυχολογικών ζητημάτων που αποτελείται από τακτικές συνεδρίες με εκπαιδευμένο Ψυχοθεραπευτή. Συγκεκριμένα, αποτελεί την ενημερωμένη και προγραμματισμένη εφαρμογή τεχνικών που προέρχονται από θεμελιωμένες ψυχολογικές θεωρίες, από θεραπευτή ο οποίος είναι καταρτισμένος μέσω εκπαίδευσης και εμπειρίας να κατανοεί αυτές τις θεωρίες και να εφαρμόζει ψυχοθεραπευτικές τεχνικές με στόχο να βοηθήσει το θεραπευόμενο να τροποποιήσει προσωπικά χαρακτηριστικά όπως συναισθήματα, αξίες, στάσεις και συμπεριφορές που κρίνονται ως μη λειτουργικές. Βασική προϋπόθεση της ψυχοθεραπείας είναι η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου καθώς επίσης, η δημιουργία ασφαλούς πλαισίου.

Υπάρχουν πάνω από 400 ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, καθεμία με το δική της προσανατολισμό. Κάθε προσέγγιση διαφοροποιείται ως προς τη δομή, το περιεχόμενο, τη διάρκεια καθώς και ως προς το αποτέλεσμά της. Οι πιο γνωστές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις είναι η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT), η Συστημική, η Προσωποκεντρική, η Ψυχανάλυση και λοιπές.

Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (CBT):
Η Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (CBT) προέρχεται από το συνδυασμό της Γνωσιακής και της Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας. Όπως φαίνεται και από το όνομά της, ο θεραπευτής εστιάζει στην αντικατάσταση των αρνητικών γνωσιών του θεραπευόμενου (δηλαδή σκέψεις ή/και πεποιθήσεις του) από εναλλακτικές ρεαλιστικές γνωσίες καθώς επίσης, στην τροποποίηση της συμπεριφοράς του όταν κρίνεται μη λειτουργική. Αποτελεί βραχύχρονη θεραπεία η οποία εστιάζει στο εδώ και τώρα κι εφαρμόζεται με επιτυχία σε πλήθος ψυχικών διαταραχών και ψυχολογικών ζητημάτων.

Συστημική Ψυχοθεραπεία:
Η Συστημική Ψυχοθεραπεία αντιμετωπίζει το άτομο ως μέρος ενός συνόλου – «συστήματος», και όχι ως μια απομονωμένη μονάδα. Έτσι, εφαρμόζεται τόσο σε άτομα, όσο και σε ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες.

Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία:
Η Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία εστιάζει στη σχέση θεραπευτή και θεραπευόμενου ενώ ο απώτερος στόχος της είναι να καλύψει ο θεραπευόμενος τις συναισθηματικές του ανάγκες και να φτάσει στο μέγιστο των ικανοτήτων του.

Ψυχανάλυση:
Η Ψυχανάλυση αναπτύχθηκε από τον Sigmund Freud ο οποίος εστίαζε στη σημασία του ασυνείδητου και της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης. Η Ψυχανάλυση διερευνά πώς το ασυνείδητο επηρεάζει τις σκέψεις και τις συμπεριφορές του ατόμου καθώς επίσης, εξερευνά τις παιδικές εμπειρίες του θεραπευόμενου, για να εντοπίσει αν και ποιο γεγονός του παρελθόντος συμβάλλει στις τρέχουσες ανησυχίες του. Γνωστές τεχνικές της ψυχανάλυσης είναι ο ελεύθερος συνειρμός, η θεραπευτική μεταβίβαση και οι ερμηνείες ονείρων.

Τα χαρακτηριστικά του θεραπευόμενου θεωρούνται συνήθως ως σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες της εμπειρίας του στη διαδικασία της ψυχοθεραπείας. Αυτό αναφέρεται σε χαρακτηριστικά όπως: η ηλικία, το φύλο, τα αναφερόμενα προβλήματα, η ύπαρξη ψυχικής νόσου ή όχι, οι αναστολές του θεραπευόμενου ή άλλες δυσκολίες που ενδεχομένως να αντιμετωπίζει κατά την επαφή του με ανθρώπους, οι μαθησιακές δυσκολίες, καθώς επίσης, η ιδιοσυγκρασία και τα χαρακτηριστικά προσωπικότητάς του. Ωστόσο, ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του θεραπευόμενου είναι η στάση του απέναντι στην ψυχοθεραπεία. Συγκεκριμένα, οι στάσεις των θεραπευόμενων απέναντι στην ψυχοθεραπεία περιγράφονται σύμφωνα με τις προσδοκίες τους από αυτή, όπως:
η επιθυμία να εξαλειφθούν τα συμπτώματα της νόσου, το κίνητρο να αλλάξουν – διαχειριστούν καλύτερα δυσκολίες της ζωής, να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τον εαυτό τους, να αλλάξουν κάποια από τα χαρακτηριστικά τους ή τη συμπεριφορά τους καθώς και την επιθυμία να λάβουν υποστήριξη.

Στο Smart CNS Center παρέχεται Ψυχοθεραπεία από άρτια εκπαιδευμένους Ψυχιάτρους και Ψυχολόγους για την αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών και ψυχολογικών ζητημάτων. Επικοινωνήστε στο 210 440 1 440 για μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση.

Ματίλντα Μαναρώλη Κλινική Ψυχολόγος, MSc
#smartcnscenter #psychotherapy #cbt #systemicpsychotherapy #person-centeredpsychotherapy #psychoanalysis
 
 

 

Μοιραστείτε το:

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Η Θεραπεία rTMS σε 3 βήματα

Αξιολόγηση
45'

Διαμόρφωση θεραπευτικού πλάνου
45'

Έναρξη θεραπείας
45'