14Ιαν

Αν και ο επιπολασμός της Παχυσαρκίας έχει αυξηθεί δραματικά παγκοσμίως τις τελευταίες δεκαετίες κι έχει αποκτήσει επιδημιολογική μορφή, οι τρέχουσες θεραπείες είναι αρκετά επεμβατικές καθώς επίσης, συνοδεύονται από ανεπιθύμητες παρενέργειες. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει ο επαναλαμβανόμενος διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός (rTMS) ο οποίος σύμφωνα με μελέτες φαίνεται να επιδρά θετικά στο σωματικό βάρος παχύσαρκων ενηλίκων.

Συγκεκριμένα, οι Kim και συν. (2019) πραγματοποίησαν μελέτη για να εξετάσουν την επίδραση του rTMS υψηλής συχνότητας στο σωματικό βάρος σε παχύσαρκους ενήλικες. Στη μελέτη έλαβαν μέρος 43 παχύσαρκοι ασθενείς (δείκτης μάζας σώματος [ΔΜΣ] >25kg / m2), ηλικίας μεταξύ 18 και 70 ετών, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: α) την ομάδα θεραπείας rTMS (21 άτομα) και β) την ομάδα εικονικής θεραπείας (22 άτομα).

Συνολικά, στην ομάδα θεραπείας rTMS πραγματοποιήθηκαν 8 συνεδρίες με στόχο τον αριστερό πλαγιοραχιαίο προμετωπιαίο φλοιό, για μια περίοδο 4 εβδομάδων. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι ασθενείς στην ομάδα θεραπείας rTMS παρουσίασαν μεγαλύτερη απώλεια βάρους από την έναρξη της θεραπείας, μετά την πραγματοποίηση και της 8ης συνεδρίας rTMS.

Επιπλέον, στην ομάδα θεραπείας rTMS υπήρξε στατιστικά σημαντική μείωση της μάζας λίπους και του σπλαχνικού λιπώδους ιστού την 4η εβδομάδα συγκριτικά με την ομάδα που έλαβε εικονική θεραπεία. Τέλος, μετά την πραγματοποίηση των 8 συνεδριών, η ομάδα θεραπείας rTMS κατανάλωσε στατιστικώς σημαντικά λιγότερες θερμίδες και υδατάνθρακες ανά ημέρα από την ομάδα εικονικής θεραπείας.

Συμπερασματικά, στην παραπάνω μελέτη, η θεραπεία rTMS υψηλής συχνότητας ήταν αποτελεσματική στην πρόκληση απώλειας βάρους και στη μείωση της πρόσληψης τροφής σε παχύσαρκους ασθενείς. Για τη θεραπεία της Παχυσαρκίας προτείνεται τόσο το rTMS όσο και η σωστή διατροφή, η άσκηση και η φαρμακοθεραπεία.

Στο Smart CNS Center παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης ατόμων που πάσχουν από Παχυσαρκία. Επικοινωνήστε στο 210 440 1 440 για μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση.

Μαναρώλη Ματίλντα Ψυχολόγος


Πηγή: Kim, S. H., Chung, J. H., Kim, T. H., Lim, S. H., Kim, Y., Eun, Y. M., & Lee, Y. A. (2019). The effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on body weight and food consumption in obese adults: A randomized controlled study. Brain Stimulation, 12(6), 1556-1564.

Μοιραστείτε το:

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Η Θεραπεία rTMS σε 3 βήματα

Αξιολόγηση
45'

Διαμόρφωση θεραπευτικού πλάνου
45'

Έναρξη θεραπείας
45'