11Μαρ

– Αξιολόγηση Νοημοσύνης και Νοητικού Πηλίκου Ενηλίκων (WAIS – IV)
– Αξιολόγηση Προσωπικότητας (MMPI – 2)
– Αξιολόγηση Γνωστικής Λειτουργίας
– Αξιολόγηση Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος (ADOS 2 & 3Di)
– Αξιολόγηση ΔΕΠΥ (SNAP IV, SWAN, SDQ)

Μοιραστείτε το:

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Η Θεραπεία rTMS σε 3 βήματα

Αξιολόγηση
45'

Διαμόρφωση θεραπευτικού πλάνου
45'

Έναρξη θεραπείας
45'