26Μάι

Ο κορονοϊός επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη ζωή μας και σε ακόμη μεγαλύτερο τη ζωή του ιατρικού προσωπικού που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της νόσου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε και καλύπτει το διάστημα από Μάρτιο μέχρι Μάιο 2021. Σε αυτή δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε από 373 εργαζομένους σε μονάδες υγείας σε όλη την Ελλάδα, στην πλειοψηφία τους (80,7%) μονάδες του ΕΣΥ. Από τους συμμετέχοντες το 32% των απασχολούνταν σε μονάδα ασθενών με COVID-19 κατά το παραπάνω διάστημα.

Οι ερωτήσεις που κλήθηκαν να απαντήσουν είχαν να κάνουν με:

  • Τον βαθμό και το είδος του εργασιακού στρες που βιώνουν
  • Τα επίπεδα ατομικής λειτουργικότητας και προσαρμογής τους
  • Τις εργασιακές συνθήκες και τον ρόλο του φορέα όπου εργάζονται
  • Τις ατομικές στρατηγικές και τους ψυχοκοινωνικούς πόρους που αξιοποιούν για τη διαχείριση του στρες
  • Δημογραφικά στοιχεία

Σύμφωνα με αυτή λοιπόν το 76,1 % απάντησε ότι έχει αυξηθεί ο φόρτος εργασίας τους, το 67% δήλωσε ότι οι συγκρούσεις έχουν ενταθεί, το 67% πάλι ότι ήρθαν αντιμέτωποι πρώτη φορά με καταστάσεις για πρώτη φορά ενώ το 53,6 % ότι δεν είχαν τα μέσα να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.

Τί λειτούργησε ως ασπίδα προστασίας της ψυχολογίας τους;

Η υποστήριξη από τον κοινωνικό περίγυρο, το αίσθημα της προσφοράς και του καθήκοντος λειτούργησαν ως κινητήριος μοχλός, ώστε να είναι αποδοτικοί και να διατηρήσουν την ισορροπία στην ψυχική τους υγεία. Ο ελεύθερος χρόνος και η υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών φαίνεται να λειτούργησαν υποστηρικτικά.

Συνδυαστικά με τα παραπάνω, η προετοιμασία για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων βοήθησε στη μείωση των ψυχοπιεστικών συνθηκών που προκαλούν αυξημένο εργασιακό στρες.

Συμπερασματικά η έρευνα καταλήγει ως εξής: Σχεδόν δύο χρόνια μετά τη ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού SARS-CoV-2, αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι η υπέρβαση της πανδημίας COVID-19 δεν θα σημάνει απλώς την επιστροφή σε μία οικεία «κανονικότητα», αλλά θα απαιτήσει νέους τύπους προσαρμογής σε πολλαπλά πεδία της δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας παγκοσμίως. Με αυτό το δεδομένο, κρίνεται απολύτως σημαντική η διερεύνηση της εμπειρίας των εργαζόμενων στην πρώτη γραμμή για την υγειονομική διαχείριση της πανδημίας, μέσα από την οποία θα αναδειχθούν εκείνοι οι παράγοντες που θα βοηθήσουν στον εμπειρικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό, την οργάνωση, εφαρμογή και αξιολόγηση παρεμβάσεων για την υποστήριξη των εργαζόμενων στον κρίσιμο τομέα της υγείας.

Η ψυχιατρική ομάδα του Smart CNS Center.

Πηγή: https://www.frontline-covid19.com/1503-2/

Μοιραστείτε το:

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Η Θεραπεία rTMS σε 3 βήματα

Αξιολόγηση
45'

Διαμόρφωση θεραπευτικού πλάνου
45'

Έναρξη θεραπείας
45'