25Ιούλ

Μπορεί να σας ακούγεται «μοντέρνα» μέθοδος, ωστόσο η ψυχοθεραπεία υπάρχει στη ζωή μας και έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες.

Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα και αφού ο Φρόιντ είχε αναπτύξει την θεραπεία της συζήτησης, το πεδίο της ψυχοθεραπείας γνώρισε τεράστια άνθηση στον Δυτικό κόσμο και μάλιστα δημιουργήθηκαν οι πρώτες σχολές, με διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης του ασθενούς κατά περίπτωση

Από αυτές, οι πιο συνηθισμένες, ανάλογα την περίπτωση, είναι:

Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία

Η συγκεκριμένη σχολή μπορεί να χαρακτηριστεί και ως η απαρχή της σύγχρονης ψυχοθεραπείας με κύριο εκπρόσωπο τον Freud, τον πατέρα της ψυχανάλυσης. Η βασική αρχή της συγκεκριμένης σχολής είναι πως η πλειοψηφία των σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών ενός ανθρώπου δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό του, αλλά βρίσκονται κρυμμένα στο υποσυνείδητό του.

Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία

Γεννήθηκε μέσα από την ψυχανάλυση και χρησιμοποιεί αρκετά από τα εργαλεία της. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση το συνειδητό και όχι το υποσυνείδητο. Η διερεύνηση του πως διαμορφώνεται το παρόν υπό την επήρεια παλαιότερων εμπειριών φέρνει την επιθυμητή συναισθηματική ανακούφιση, ενώ η σχέση του ασθενούς με τον θεραπευτή είναι μέσο για προσωπική εξέλιξη και μάθηση.

Ανθρωπιστική Ψυχοθεραπεία

Ο θεραπευόμενος αντιμετωπίζεται ως «δυσλειτουργικός» που χρειάζεται έναν ασφαλή χώρο, υποστήριξη και σεβασμό προκειμένου να αναπτύξει το πλήρες εύρος των δυνατοτήτων του.

Κύριες Σχολές Ψυχοθεραπείας

Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Βασίζεται στο πως επηρεάζεται το συναίσθημα από τις σκέψεις αλλά και τη δύναμη της συμπεριφοράς στη διάθεση και την ευεξία. Με την επίδραση στις αρνητικές σκέψεις ή τη συμπεριφορά μπορεί κανείς να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία

Αντίθετα με τις υπόλοιπες σχολές, η θεραπεία γίνεται με την βοήθεια της φιλοσοφίας, όπου κανείς βρίσκει το νόημα της ύπαρξής του και πλημμυρίζει από ενέργεια και ενθουσιασμό για τη ζωή.

Συνθετική Ψυχοθεραπεία

Αποτελεί έναν συνδυασμό διαφόρων σχολών και κάνει χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων που υπάρχουν προκειμένου να φτάσει στον θεραπευτικό στόχο.

Ενσυνείδητη Ψυχοθεραπεία

Βασισμένη σε τεχνικές από την αρχαία ανατολή, η σχολή αυτή στοχεύει στο παρόν, «εδώ και τώρα» για να διώξει τις ενοχές και την κριτική του παρελθόντος.

Αναζητήστε τον τύπο της ψυχοθεραπείας που ταιριάζει στην δική σας περίπτωση, με τη βοήθεια των ειδικών του Smart CNS Center και δείτε την ζωή με άλλα μάτια!

Βιβλιογραφία

  1. Hofmann SG, Asnaani A, Vonk IJ, Sawyer AT, Fang A. The Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy: A Review of Meta-analyses. Cognit Ther Res. 2012;36(5):427-440. doi:10.1007/s10608-012-9476-1
  2. Papouchis N. Review of Psychoanalytic Psychotherapy: A Practitioner’s Guide. Psychotherapy (Chic). 2006;43(2):244-245. doi:10.1037/0033-3204.43.2.244
  3. Midgley, N., et al. (2021). “The Evidence-Base for Psychodynamic Psychotherapy With Children and Adolescents: A Narrative Synthesis.” Frontiers in Psychology 12: 1188.
  4. Churchill R, Davies P, Caldwell D, et al. Humanistic therapies versus other psychological therapies for depression. Cochrane Database Syst Rev. 2010;2010(9):CD008700. doi:10.1002/14651858.CD007800
  5. Feizi M, Kamali Z, Gholami M, Abadi BAGH, Moeini S. The effectiveness of existential psychotherapy on attitude to life and self-flourishing of educated women homemakers. J Educ Health Promot. 2019;8:237. Published 2019 Nov 29. doi:10.4103/jehp.jehp_473_18
  6. Zarbo C, Tasca GA, Cattafi F, Compare A. Integrative Psychotherapy Works. Front Psychol. 2016;6:2021. Published 2016 Jan 11. doi:10.3389/fpsyg.2015.02021

Μοιραστείτε το:

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Η Θεραπεία rTMS σε 3 βήματα

Αξιολόγηση
45'

Διαμόρφωση θεραπευτικού πλάνου
45'

Έναρξη θεραπείας
45'